Shiatsu of Pasadena Day Spa 
1043 E Green St  Pasadena,CA 91106 
Shiatsu of Pasadena Day Spa
1043 E Green St
PasadenaCA 91106
 (626) 639-3999